ResponoCom s.r.o. vznikla 1. září 2021 jako dceřiná společnost akciové společnosti RESPONO, a.s. Provozuje skládku ostatních odpadů a sběrný dvůr v Kozlanech u Vyškova. Poskytujeme služby svozu pro obce a více než 2 000 klientů z řad menších, středních a velkých firem na území bývalého okresu Vyškov, části okresu Brna – venkov, Blanska a Prostějova.

ResponoCom s.r.o. nabízí zajištění komplexního odpadové hospodářství obcím a podnikatelským subjektům. Nabízíme svoz a likvidaci komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, gastroodpadu a stavebního odpadu. Odpad svážíme moderní svozovou technikou, která splňuje emisní normy EURO IV a vyšší.

Statutární orgán

Jednatel

Ing. Roman Celý

 

Jednatel

Ing. Milan Černošek

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.