Přepravíme Váš odpad kamkoliv si budete přát. Svozovou techniku a proškolené řidiče na to máme. Zajistíme pro Vás kontejnerovou dopravu i likvidaci odpadu do koncového zařízení.

Pro jaké druhy odpadu je možné kontejnerovou dopravu objednat:
 • Velkoobjemný odpad (starý nábytek, koberce, matrace apod.)
 • Stavební odpad, izolační materiály
 • Biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně
 • Vysloužilé elektrozařízení
Možnosti přepravy:
 • hákový kontejner o objemu 3 m3 (nízký kontejner se zadními dveřmi)
 • hákový kontejner o objemu 8 m3 (nízký kontejner se zadními dveřmi)
 • hákový kontejner ABROLL o objemu 10 m3
 • hákový kontejner ABROLL o objemu 20 m3 (možnost přívěsu s kontejnerem o objemu 20 m3)
 • hákový kontejner ABROLL o objemu 40 m3 (možnost přívěsu s kontejnerem o objemu 20 m3 nebo 40 m3)

Co je nutné vědět

 • Jednorázové přistavení kontejneru nebo pravidelné přistavování a odvoz na základě smluvního vztahu
 • Přistavení kontejneru je možné na základě telefonické nebo písemné objednávky
 • Před přistavením kontejneru je nutné uhradit dohodnutou výši zálohy a to pouze bankovním převodem na č.ú.: 9119892/0800
 • Je nutné zajistit vhodný prostor, aby byla zajištěna bezpečně nakládka a vykládka kontejneru. Plocha pro kontejner by měla být zpevněná a na příjezdové komunikaci nesmí být překážky (stavby, větve stromů a jiné)
 • Kontejnery na odpad nesmí být přetěžovány
 • V případě, že v kontejneru bude jiný druh odpadu, než pro který byla dohodnuta zakázka, zákazníkovi budou doúčtovány vícenáklady spojené s likvidací tohoto odpadu
 • Náš pracovník vám při sestavování nabídky kontejnerové dopravy navrhne na základě poskytnutých údajů od Vás optimální velikost kontejneru.

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.