Stavební suť můžete odvézt na sběrné dvory, na skládku do Kozlan nebo v případě většího množství objednat kontejnerovou dopravu. Likvidace stavební suti je zpoplatněna dle platného ceníku.

Co patří do stavební sutě:

cihly, beton, střešní krytina (kromě eternitu), obklady

Co nepatří do stavební sutě:

dřevo, okna, izolační materiály (polystyren, skelná vata apod.), plasty, železo, IPA, nebezpečné odpady

Likvidace na skládce v Kozlanech

Stavební suť je množné na skládku přivézt pouze v rámci otevírací doby.
Pokud bude odpad obsahovat příměsi, bude účtován jako jiný typ odpadu dle ceníku, tudíž likvidace bude nákladnější.

Kontejnerová doprava

Naše společnost Vám nabízí i možnost využití vlastního vozového parku, kterým jsme schopni odpad převézt k jeho likvidaci.

 • Přistavení kontejneru je možné na základě telefonické nebo písemné objednávky
 • Před přistavením kontejneru je nutné uhradit dohodnutou výši zálohy
 • Je nutné zajistit vhodný prostor, aby byla zajištěna bezpečně nakládka a vykládka kontejneru. Plocha pro kontejner by měla být zpevněná a na příjezdové komunikaci nesmí být překážky (stavby, větve stromů a jiné)
 • Kontejnery na odpad nesmí být přetěžovány
 • V případě, že v kontejneru bude jiný druh odpadu, než pro který byla dohodnuta zakázka, zákazníkovi budou doúčtovány vícenáklady spojené s likvidací tohoto odpad
 • Typy kontejnerů:
  • Hákový kontejner o objemu 3 m3
  • Hákový kontejner o objemu 8 m3

 

Náš pracovník vám při sestavování nabídky kontejnerové dopravy navrhne na základě poskytnutých údajů od Vás optimální velikost kontejneru.

 

více o kontejnerové dopravě

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.