Nebezpečným odpadem je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů Nařízení komise (EU) č. 1357/2014.

O vaše nebezpečné odpady se bezpečně postaráme

  •  Vybavíme vaše provozy sběrnými nádobami
  • Přizpůsobíme svoz vašim potřebám
  • Použijeme moderní svozovou techniku s vybavením dle pravidel ADR
  • O svoz se postarají naši proškolení řidiči

Možné způsoby likvidace nebezpečného odpadu

  • odvoz na sběrné dvory vlastní dopravou (v případě menšího množství nebezpečných odpadů)
  • pro průmyslové podniky komplexní zajištění likvidace nebezpečného odpadu do koncového zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.