Provozovatelům restauračních zařízení, jídelen a stravoven nabízíme oddělený sběr, pravidelný svoz ve speciálních sběrných nádobách a zajištění využití gastroodpadů
a fritovacích olejů.

Co jsou to gastroodpady?

Jsou to odpady z kuchyní a jídelen, které jsou převážně složeny ze zbytků jídel a nezpracovaných surovin, tj. zbytků ovoce a zeleniny, zbytků masa a dalších potravin živočišného původu, čajových sáčků, kávové sedliny, pečiva a skořápek, vajec, tekutých zbytků jídel. Podle katalogu odpadů odpovídá tato skupina druhům biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (kat. č. 20 01 08), fritovací oleje a tuky

(kat. č. 20 01 25).

Co nabízíme?

 • Oddělený sběr a svoz gastroodpadů a fritovacích olejů
 • Speciální uzavíratelnou sběrnou nádobu určenou přímo ke shromažďování gastroodpadů na kolečkách o objemu 120 l, která eliminuje vznik zápachu, nebo uzavíratelný plastový sud o objemu 30 – 60 l
 • Mytí a dezinfekci sběrné nádoby v ceně služby
 • Výměnný systém svozu sběrné nádoby 1x týdně (52 svozů/ rok) nebo 2x/ týdně (104 svozů/ rok), u fritovacích olejů dle potřeby
 • Likvidace gastroodpadů a fritovacích olejů v souladu se zákonem
 • Dlouhodobá spolupráce na základě smluvního vztahu
 • Vedení evidence odpadů

Proč odděleně třídit gastroodpady a fritovací oleje?

Co říká legislativa?

 • Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění zákona č. 214/2007 Sb. nepřipouští zkrmování gastroodpadů
 • Vypouštění zbytků z jídelen do kanalizace je v rozporu s § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, a § 18, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
 • Gastroodpady nepatří do směsného komunálního odpadu

Do čeho třídit gastroodpady?

Sběrná nádoba na kolečkách o objemu 120 l je speciálně určena pro sběr zbytků jídel v kuchyních a restauracích

 • je opatřena pevně uzavíratelným víkem s gumovým těsněním
 • má jednoduchý uzávěr
 • je lehce omyvatelná, vyhovuje hygienickým požadavkům
 • je vhodná k odvozu zbytků jídel výměnným způsobem

Máte o službu zájem?

Potřebujete se postarat o gastroodpady? Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.