Komunální odpad je nejčastějším druhem odpadu. Jeho objem a složení závisí na tom, jak velkou máme spotřebu, jaké výrobky nakupujeme, do jakých obalů jsou baleny a také na naší ekonomické situaci.

Komplexní odpadové hospodářství

ResponoCOM s.r.o. zajistí komplexní odpadové hospodářství v obci nebo firmě. Nabízíme svoz a likvidaci:

 • komunálního odpadu
 • tříděného odpadu
 • nebezpečného odpadu
 • biologicky rozložitelného odpadu
 • gastroodpadu
 • stavebního odpadu

Svoz komunálních odpadů patří ke stěžejní činnosti ResponoCOM s.r.o.

Nabízíme službu sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu a sběru, svozu a využití tříděných složek komunálního odpadu (jako například papír, plast, kovy, sklo a nápojový karton).

Provozujeme vlastní skládku ostatních odpadů v Kozlanech u Vyškova.

Nabízíme

 • Možnost pronájmu nebo zakoupení sběrných nádob (nádoby o objemech 120 l, 240 l a 1 100 l)
 • Intervaly vývozu odpadu dle individuálních požadavků
 • Odvoz odpadu moderní svozovou technikou
 • Elektronické vedení evidence odpadu
 • Odstranění odpadu v souladu s legislativou ČR
 • Možnost zajištění přistavení nádob a zajištění likvidace odpadu při kulturní, sportovních a jiných akcích v rámci svozové oblasti

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.